در هفته نیروی انتظامی صورت گرفت :تقدیرازسربازان ساعی زندان همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی ...

ادامه مطلب »

استقرار میز خدمت در زندان ملایر به روایت تصویر

 

ادامه مطلب »

مسابقات ورزشی ویژه مددجویان زندان نهاوند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان  ،در راستای پر کردن اوقات فراغت ...

ادامه مطلب »

برگزاری مسابقات دارت بین کارکنان و سربازان وظیفه در زندان تویسرکان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، یک دوره مسابقات دارت  بین ...

ادامه مطلب »

به مناسبت هفته نا جا : برگزاری جلسه پرسش و پاسخ رئیس زندان نهاوند با سربازان وظیفه

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان،  به مناسبت  فرا رسیدن هفته نیروی ...

ادامه مطلب »

به مناسبت گرامیداشت روز سربازو هفته ناجا انجام شد :تقدیر از سربازان ساعی زندان ملایر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان  ، به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا ...

ادامه مطلب »

به مناسبت گرامیداشت روز سرباز و هفته ناجا انجام شد :تقدیر از سربازمهدی گودرزی حائز چند مقام کشوری در رشته کاراته از زندان ملایر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان  ، به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا ...

ادامه مطلب »

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ رئیس کانون اصلاح و تربیت همدان با سربازان وظیفه

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ،در راستای  برنامه های سازمانی وآگاه ...

ادامه مطلب »

برپایی نمایشگاه کتاب در زندان تویسرکان به مناسبت هفته ناجا به روایت تصویر

ادامه مطلب »

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ویژه سربازان وظیفه زندان ملایر

               به گزارش روابط عمومی اداره کل  زندان های همدان ، به مناسبت گرامیداشت هفته ...

ادامه مطلب »

به مناسبت هفته ناجا مسابقات ورزشی ویژه سربازان وظیفه بازداشتگاه همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ،به مناسبت  هفته نیروی انتظامی  یک ...

ادامه مطلب »

برگزاری مسابقه ورزشی دارت ویژه کارکنان زندان همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، یک دوره مسابقه ورزشی دررشته ...

ادامه مطلب »