بازدید دادستان ملایر از کارگاه های اشتغال زندان این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ،احمدی فر  دادستان دادگاههای عمومی و ...

ادامه مطلب »

مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان ملایر خبرداد :تشویق دانش آموزان برتر وممتاز فرزندان مددجویان تحت پوشش این انجمن

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ،عباس آبادی مدیر عامل انجمن حمایت ...

ادامه مطلب »

بازدید باز پرس شعبه ۲ و شعبه ۳ دادسرای ملایر از زندان این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ،محمدی پاک  بازپرس شعبه ۲ دادسرای ...

ادامه مطلب »

در هفته نیروی انتظامی صورت گرفت :تقدیرازسربازان ساعی زندان همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی ...

ادامه مطلب »

استقرار میز خدمت در زندان ملایر به روایت تصویر

 

ادامه مطلب »

مسابقات ورزشی ویژه مددجویان زندان نهاوند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان  ،در راستای پر کردن اوقات فراغت ...

ادامه مطلب »

برگزاری مسابقات دارت بین کارکنان و سربازان وظیفه در زندان تویسرکان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، یک دوره مسابقات دارت  بین ...

ادامه مطلب »

به مناسبت هفته نا جا : برگزاری جلسه پرسش و پاسخ رئیس زندان نهاوند با سربازان وظیفه

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان،  به مناسبت  فرا رسیدن هفته نیروی ...

ادامه مطلب »

به مناسبت گرامیداشت روز سربازو هفته ناجا انجام شد :تقدیر از سربازان ساعی زندان ملایر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان  ، به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا ...

ادامه مطلب »

به مناسبت گرامیداشت روز سرباز و هفته ناجا انجام شد :تقدیر از سربازمهدی گودرزی حائز چند مقام کشوری در رشته کاراته از زندان ملایر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان  ، به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا ...

ادامه مطلب »

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ رئیس کانون اصلاح و تربیت همدان با سربازان وظیفه

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ،در راستای  برنامه های سازمانی وآگاه ...

ادامه مطلب »

برپایی نمایشگاه کتاب در زندان تویسرکان به مناسبت هفته ناجا به روایت تصویر

ادامه مطلب »