شرکت مددجویان زندان تویسرکان در آزمون فنی و حرفه ای

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، در راستای پر کردن اوقات ...

ادامه مطلب »

مشکلات قضایی مددجویان زندان نهاوند با حضور رئیس دادگستری و هیات همراه رسیدگی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان  ، طرهانی  رئیس دادگستری شهرستان نهاوند ...

ادامه مطلب »

دومین جلسه شورای عالی قرآن درزندان همدان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، دومین جلسه شورای عالی قرآن ...

ادامه مطلب »

مشکلات قضایی مددجویان زندان نهاوند رسیدگی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، مصطفوی دادستان دادسرای عمومی و ...

ادامه مطلب »

برگزاری دعای توسل و کلاس اموزش احکام اسلامی ویژه کارکنان و سربازان وظیفه زندان نهاوند به روایت تصویر

ادامه مطلب »

بازدیدرئیس حوزه قضایی جوکاراز زندان ملایر

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ،کاظمی رئیس حوزه قضایی جوکار در ...

ادامه مطلب »

پیاده روی کارکنان وسربازان وظیفه زندان دراولین روزازهفته تربیت بدنی وورزش

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، کارکنان وپرسنل وظیفه زندان  همدان ...

ادامه مطلب »

مددجویان زندان نهاوند در آزمون فنی و حرفه ای شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان،مددجویان زندان نهاوند  پس از گذراندن یک ...

ادامه مطلب »

مشکلات قضایی مددجویان کانون اصلاح و تربیت همدان با حضور معاون دادستان همدان رسیدگی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل  زندان های همدان ، منصوری تبار معاون دادستان در ...

ادامه مطلب »

برگزاری اردوی تفریحی ویژه سربازان وظیفه اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، اردوی یک روزه فرهنگی و ...

ادامه مطلب »

برگزاری زیارت پرفیض عاشورا در زندان همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، به مناسبت فرا رسیدن ماه ...

ادامه مطلب »

مشکلات قضایی مددجویان زندان ملایر با حضور رئیس شعبه ۵ حقوقی این شهرستان رسیدگی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان، دکامی رئیس شعبه ۵دادیاری دادگستری  شهرستان ...

ادامه مطلب »