مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (نوبت دوم ۹۸/۳/۳۰

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (نوبت دوم ۹۸/۳/۳۰ اداره کل زندانهای استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات خودروئی اداره کل و بازداشتگاه ، زندان مرکزی همدان، اردوگاه کاردرمانی، کانون اصلاح و تربیت ، زندان ملایر ،زندان نهاوند  و زندان تویسرکان را برای مدت یکسال شمسی از مورخه ۱/۴/۱۳۹۸ الی ۳۱/۳/۱۳۹۹ از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از ...

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

  آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای (نوبت اول  ۹۷/۲/۲۵ ) اداره کل زندانهای استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات خودرویی زندان مرکزی همدان ،اردوگاه کاردرمانی ،کانون اصلاح وتربیت ، زندان ملایر ،زندان نهاوند ،زندان تویسرکان واداره کل را برای مدت یکسال شمسی از تاریخ ۹۷/۳/۱الی ۹۸/۲/۳۱ از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از شرکت های واجد شرایط ...

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای (نوبت اول ) اداره کل زندانهای استان همدان در نظر دارد خدمات تعمیر ونگهداری تاسیسات مکانیکی وبرقی زندان مرکزی همدان ،اردوگاه کاردرمانی ،کانون اصلاح وتربیت ، زندان جدید ملایر ،  بازداشتگاه موقت وامورخدمات ساختمان اداره کل را برای مدت یکسال شمسی از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ الی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از ...

ادامه مطلب »

آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای

آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای (نوبت اول ۹۴/۱۲/۲ نوبت دوم ۹۴/۱۲/۸ اداره کل زندانهای استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات تعمیر ونگهداری تاسیسات مکانیکی وبرقی زندان مرکزی همدان ،اردوگاه کاردرمانی ،کانون اصلاح وتربیت ، بازداشتگاه موقت وامورخدمات ساختمان اداره کل را برای مدت یکسال شمسی از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱الی ۱۳۹۵/۱۲/۲۹از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از شرکت های ...

ادامه مطلب »