اخبار کوتاه

نشست مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها و مدیر کل زندان های همدان با مدیر کل پزشکی قانونی استان

ادامه مطلب »

بازدید نمایندگان منطقه۱سازمان ملل در ایران و نمایندگان جمهوری آذربایجان از زندان همدان

ادامه مطلب »

بازدید مدیر کل دفتر بهداشت و درمان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از زندان مرکزی و بازداشتگاه همدان

ادامه مطلب »

افتتاح اولین مرکز مشاوره وخدمات روان شناختی زندان های کشوردر همدان با حضور مدیر کل دفتر بهداشت و درمان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

ادامه مطلب »

برگزاری کلاس آموزشی با محوریت پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر و روانگردان ویژه همسران و فرزندان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان ملایر

ادامه مطلب »

دادستان ملایر با با پایان حبس دو مددجوی زندان ملایرموافقت کرد

ادامه مطلب »

بازدید مدیر کل زندان های همدان از زندان ملایر

ادامه مطلب »

بازدیدرئیس شعبه ۱۰۴کیفری ملایر از زندان این شهرستان

ادامه مطلب »

برگزاری کرسی تلاوت قرآن درزندان همدان

ادامه مطلب »

بازدید دادستان شهرستان رزن از اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی همدان

ادامه مطلب »