برگزاری دوره تربیت تعالی ویژه سربازان وظیفه زندان همدان

             به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، دوره آموزش  تربیت  تعالی با رو یکرد مفهوم شناسی جوان وجوانی  باهدف آموزش وتقویت بنیه علمی ،نشروگسترش فرهنگ ومعارف اسلامی توسط اداره فرهنگی وباهماهنگی واحدیگان حفاظت زندان بارعایت موازین وپروتکل بهداشتی برگزارمی گردد.

دراین دوره اهمیت دوران جوانی،جوان درکلام معصومین ،دین وجوان گرایی وجوان ازدیدگاه امام ورهبری موردمطالعه وبررسی قرارمی گیرد ومدرس دوره آموزشی حجت الاسلام بیگدلوبوده ودوره دو روز درهفته برگزارمی گردد.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*