برگزاری مسابقه کتبی کتابخوانی نمازویژه سربازان وظیفه زندان همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، درراستای تشویق وترغیب سربازان وظیفه به مطالعه وآموزش ویادگیری نمازیک دوره مسابقه کتبی کتابخوانی نمازازکتاب “نمازامید ناامیدان”برای سربازان وظیفه درزندان همدان برگزارشد.

دراین مسابقه ۳۰نفر از سربازان وظیفه بامطالعه کتاب مذکوربه رقابت باهم پرداختند ودرپایان مسابقه به سه نفرازبرگزیدگان مرخصی تشویقی اعطاء شد.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*