معاونت قضایی ،اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور:اقدامات بسیار خوبی در زمینه عمرانی ،بهداشت و درمان و فرهنگی در زندان های استان همدان انجام شده است

شیخ پور معاونت قضایی ،اجرای احکام و امور مجلس سازمان  زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  و هیات همراه در سفر دوروزه خود به استان همدان در جریان بازدید از زندان های مرکزی ،کانون و بازداشتگاه خاطر نشان کرد :اقدامات بسیار خوبی در زمینه امور عمرانی ،بهداشت و درمان ، ورزشی مددجویان و همچنین فعالیت های  فرهنگی و سایر موارد در زندان های استان همدان  انجام شده است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ،شیخ پور معاونت قضایی ،اجرای احکام و امور مجلس سازمان  زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  به همراه  فراهانی و غفورنیا از کارشناسان اداره کل قضایی سازمان در معیت پژمان پروین مدیر کل زندان های همدان ،حسین صادقی طلب معاون سلامت ،اصلاح و تربیت ،سعید تقی نیام رئیس اداره قضایی اداره کل از زندان های همدان ،کانون و بازداشتگاه همدان بازدید کردند .

در این بازدید معاونت قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان  زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  و هیات همراه  برای بررسی وضعیت قضایی زندانیان و سرکشی به واحدهای اجرای احکام زندان ها و دیدار چهره به چهره با  جمعی از زندانیان  استان همدان  در سفر دوروزه خود به استان  همدان از زندان های این استان بازدید کردند .

در این بازدید ها ضمن بازدید از قسمت های مختلف زندان های مرکزی ،کانون و بازداشتگاه همدان معاونت قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان  زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بررسی اقدامات  واحدهای  اجرای احکام این مراکز و بررسی پرونده ها  و همچنین دیدار چهره به چهره با زندانیان  پرداخت  و به سوالات و مشکلات قضایی آن ها پاسخ گفت و رهنمودهای لازم را ارائه کرد .

همچنین در حاشیه این بازدید معاونت  قضایی سازمان زندان ها جلسه ای با مسئولین قضایی استان توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان همدان و  حسن خانجانی دادستان عمومی و انقلاب  استان همدان برگزار کرد.

در این جلسه شیخ پور  هدف از بازدید را ابلاغ دستور رئیس قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد و این مهم را مورد تاکید قرارداد .

معاون قضایی و اجرای احکام سازمان در بخشی از سخنان خود به استفاده از تاسیسات حقوقی از جمله آزادی مشروط و تخفیف و تعلیق مجازات برای آزاد سازی زندانیان اشاره کرد.

وی توجه به مفاد دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از سوی مراجع قضایی و زندان ها را راهکار موثری برای رفع مشکلات زندانیان و زندان ها اعلام و به اجرای مفاد دقیق آن تاکید کرد.

شیخ پور خاطر نشان کرد : از جمله راهکارهای بررسی و پیشنهاد شده در این بازدیدها اعطای مرخصی های پایان حبس و مرخصی موضوع ماده ۱۷ دستورالعمل مذکور می باشد که با استقبال مسئولین قضایی قرار گرفت و قول مساعدت برای اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط را داد.

شیخ پور معاونت قضایی ،اجرای احکام و امور مجلس سازمان  زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  و هیات همراه در سفر دوروزه خود به استان همدان در جریان بازدید از زندان های مرکزی ،کانون و بازداشتگاه خاطر نشان کرد :اقدامات بسیار خوبی در زمینه امور عمرانی ،بهداشت و درمان ، ورزشی مددجویان و همچنین فعالیت های  فرهنگی و سایر موارد در زندان های استان همدان  انجام شده است

 

معاونت قضایی  سازمان زندان ها در بخشی دیگر از سخنان خود رسیدگی سریع به وضعیت متهمین تحت قرار  را مورد تاکید قراداد و گفت : این امر نیاز  به تعامل قضات بویژه در دادسراها را دارد و در ادامه رسیدگی  به وضعیت محکومین مالی بالاخص  رسیدگی به پرونده های اعسار این دسته از زندانیان می باشد که بحمد الله وضعیت مناسبی در زندان های استان وجود دارد.

وی  در ادامه ،بازدید مقامات قضایی از زندان ها و تاثیر این بازدیدها در حل مسائل و مشکلات زندانیان زندان ها را  عنوان  کرد و خواستار استقرار دادیار ناظر بر زندان در زندان ها شد.

بحث دیگر مربوط به این جلسه موضوع زندانیانی بود که با اقامت های کمتراز سه ، پنج ، هفت و ده روزه بود که بخش مهمی از ورودی های زندان ها را تشکیل می دهند و این امر نشانگر این موضوع می باشد که می بایست فرایند صدور قرارهای تامین کیفری بویژه وثیقه و کفالت مورد عنایت بیشتری از سوی دادسرا ها قرار گیرد تا صدور قرار تا حد ممکن منتهی به بازداشت متهم نگردد.

در ادامه پژمان پروین مدیرکل زندان های استان  همدان نیز که هیات اعزامی را در خلال بازدیدها و جلسات همراهی می کرد نسبت به تبیین وضعیت زندان ها در حوزه کاهش جمعیت کیفری اقدام و عنوان کرد : با توجه به تعاملات مثبت بعمل آمده با مجموعه قضایی استان  بویژه مسئولین قضایی بحمد الله اقدامات موثر و مفیدی در زمینه کاهش جمعیت کیفری استان بعمل آمده که از جمله آن می توان به بهره بردای حداکثری از دستورالعمل عفو ۲۲ بهمن اشاره  کرد به گونه ای که فقط در بخش عفو های منتهی به آزادی زندانیان مشمول قریب به ۳۰ درصد از موجودی زندانیان در فرایند عفو مورد اشاره از زندان های استان همدان آزاد شدند که این امر در نتیجه تعامل بسیار مناسب مسئولین قضایی و قضات شریف استان با زندان ها بود.

وی خاطر نشان کرد :  اقدامات  مناسبی با همراهی مسئولین قضایی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان تحت قرار ، محکومین مالی و … انجام شده است .

پژمان پروین در بخش دیگری از سخنان خود  از آماده سازی دفتر دادیار ناظر زندان برای استقرار دادیار ناظر زندان و نمایندگان و کارشناسان ثبتی در زندان همدان خبر  داد و گفت :  با این اقدام ضمن رسیدگی به تقاضای مددجویان و رسیدگی فوری به مشکلات زندانیان از تردد خانواده زندانیان بین زندان ها و دفتر دادیار ناظر زندان مستقر در دادسرا و مسائل اجتماعی ، اقتصادی و … ناشی از این ترددها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

در ادامه توکل حیدری رئیس کل د ادگستری استان همدان  ضمن عرض خیر مقدم  به هیات اعزامی به عزم مجموعه قضایی استان برای عملی نمودن دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها اشاره  و بیان کرد: این امر می بایست در کنار حفظ نظم و امنیت در جامعه باشد تا انتظار شهروندان از قوه قضائیه بعنوان حافظ جان و مال و ناموس شهروندان برآورده شود.

دادستان مرکز استان نیز در جلسه با معاونت قضایی سازمان و هیات همراه با اشاره به تعامل بسیار نزدیک مدیرکل زندان ها استان با ایشان و مجموعه قضایی استان به اجرای دستور العمل های صادره از سوی رئیس قوه قضائیه تاکید داشته و عنوان

کرد:که در اسرع وقت موضوعات مطرح شده در جلسه با همفکری سایر مسئولین قضایی استان مورد بررسی قرار گرفته و قول آزادی زندانیان مشمول مرخصی پایان حبس را داد .

همچنین  شیخ پور معاونت قضایی ،اجرای احکام و امور مجلس سازمان  زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور  مرقومه ای را به ثبت رساند که در ذیل آمده است :

بسمه تعالی

به تاریخ ۹۸/۶/۷،اینجانب باتفاق مدیرکل محترم زندانهای استان همدان و هیات همراه و معاونین و سایر مسئولین و یگان حفاظت از زندان مرکزی و نیز بازداشتگاه و کانون اصلاح و تربیت همدان بازدید بعمل آمد و با درخواست های قضایی مددجویان صحبت و نسبت به مشکلات حقوقی و قضایی آنها اقدام لازم معمول و نیز مراتب باستحضار رئیس کل محترم دادگستری استان و همچنین دادستان محترم استان رسید که قرار شد جریان امر را پیگیری نمایند .بحمداله زندان با مدیریت خوب جناب آقای پروین مدیرکل محترم استان و نیز روسای زندانها مرکزی و بازداشتگاه و کانون و بند نسوان نسبت به موارد عمرانی زندان و اقدامات انجام شده و کارهای مربوط به بهداشت و درمان و ورزشی مددجویان و همچنین کارهای فرهنگی و سایر موارد اقدامات بسیار خوبی انجام شده که لازم است صمیمانه از زحمات و تلاش و فعالیت همه عزیزان تشکر و سپاسگزاری نمایم و دوام توفیق بیش از پیش و سلامتی آنها را از خداوند سبحان مسئلت نمایم .

شیخ پور –معاونت قضایی ،اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانهای کشور

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*