جلسه شورای عالی قرآن درزندان همدان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، اولین جلسه شورای عالی قرآن کریم درزندان همدان باحضوراعضاوباهدف هماهنگی ورفع موانع موجودوتوسعه وترویج بیشتربرنامه های قرآنی ،بررسی سهمیه حفظ قرآن برای مددجویان وسربازان وظیفه وبررسی اساسنامه بندقرآنی  برگزارشد.

درابتدای جلسه  داود بیات مدیرزندان ورئیس شورای عالی قرآن باابرازخرسندی وتقدیرازتوسعه برنامه های فرهنگی ودینی بامحوریت قرآن ونمازدرزندان ، خاطر نشان کرد :که اولویت واهتمام به آموزش ویادگیری قرآن وعمل به آموزه های متعالی آن تنهاراه رستگاری ونجات انسان بوده ونیازمندعزم جدی وهمه جانبه تمام واحدهای زندان است .

دراین جلسه محمد رضا عزیزی رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندان همدان  گزارشی کامل ازبرنامه های قرآنی برای  گروههای هدف درزندان ارائه  کردودرادامه ودرراستای  ترویج وتوسعه برنامه های قرآنی مواردی به تصویب اعضاءرسید.

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*