برگزاری اولین جلسه ستاداقامه نمازدرزندان همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان، اولین جلسه ستاداقامه نمازباهدف بررسی وضعیت اقامه نمازوتعیین راهکارهای عملی  برای  ارتقاء هرچه بهتراقامه پرشورنماز در زندان همدان برگزارشد.

درابتدای جلسه محمد رضا عزیزی دبیراقامه نماززندان گزارشی ازفعالیت های نمازومصوبات قبلی ارائه  کرد.

درادامه  داودبیات مدیرزندان بابیان اهمیت نمازوتاثیرآن درکاهش بزهکاریهای اجتماعی وآسیب های زندان براهتمام ویژه همه گروههای هدف درزندان براقامه نمازتاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد :حضوردرنمازهای جماعت بسیارارزشمندبوده وخواستارتشویق وترغیب کارکنان ،سربازان  وظیفه ومددجویان به نمازاول وقت  شد.

گفتنی است درادامه هریک ازاعضای ستاداقامه نمازدرزندان همدان نظرها و پیشنهادهای  خودرادرراستای ترویج نمازبیان بیان و مصوباتی  باحضوروپیشنهاداعضاء به تصویب و برای اجرا ابلاغ شد .

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*