تشکیل شورای عالی قرآن درزندان همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان، شورای عالی قرآن کریم درزندان همدان باحضوراعضاوباهدف هماهنگی ورفع موانع موجودوتوسعه وترویج بیشتربرنامه های قرآنی برگزارشد.

درابتدای جلسه عزیزی مدیرزندان باابرازخرسندی وتقدیرازتوسعه برنامه های فرهنگی ودینی بامحوریت قرآن ونمازدرزندان ، اظهار کرد :که  اولویت واهتمام به آموزش ویادگیری قرآن وعمل به آموزه های متعالی آن تنهاراه رستگاری ونجات انسان بوده ونیازمندعزم جدی وهمه جانبه است.

دراین جلسه رئیس اداره فرهنگی گزارشی کامل ازبرنامه های قرآنی جهت گروه های هدف درزندان ارائه کرد ودرادامه ودرراستای  ترویج وتوسعه برنامه های قرآنی مواردی به تصویب اعضاءرسید.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*