بررسي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري با رفتارهاي پرخطر در مددجويان پسر كانون اصلاح و تربيت همدان

بررسي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري با رفتارهاي پرخطر در مددجويان پسر كانون اصلاح و تربيت همدان

 

نویسنده:محمد جوادی

کانون اصلاح و تربیت همدان

چكيده

بررسي رابطه بين سبك هاي فرزند پروري، با رفتارهاي پرخطر در مددجويان پسر كانون اصلاح و تربيت همدان ، هدف اصلی این پژوهش بوده است. روش تحقيق، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل كليه مددجويان پسر كانون اصلاح و تربيت استان همدان بوده است، نمونه آماری۶۰ نفر بوده است که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده اند، ابزارهاي اصلی جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه هاي سبك هاي فرزند پروري، و رفتارهاي پرخطر بود.

کلید واژه ها

سبك هاي فرزند پروري ، رفتارهاي پرخطر، مددجويان

 

مقدمه

در فرهنگ هايي كه خود جمعي بر خودفردي غلبه دارد، معمولاً شيوه هاي تربيتي براساس روش هاي تنبيهي قرار دارند و در آنها از پذيرش، حمايت و خودمختاري فرزندان خبري نيست، در فرهنگ هايي كه والدين بيشتر بر اعمال قدرت و انضباط اجباري تاكيد دارند با فرزندان خود كمتر گرم و با محبت هستند(باوم ريند[۱]، ۱۹۷۳).

در اين فرهنگ ها، كودكي كه در مورد مرجع قدرت ترديد كند در مدرسه تنبيه مي شود و بزرگسالان ديگر او را سرزنش مي كنند(برونستاين- باروز[۲]، ۱۹۸۱). ممكن است برونداد فرايند اجتماعي شدن فوق شهروندي باشد كه عزت نفس پايين دارد، خودكارآمدي وي ضعيف است، جرأت ورز نيست و به طور كلي از لحاظ سلامت عمومي ضعيف است(آريندل[۳]، ساندرز[۴]، هاگرمن[۵] و پيكرزگيل[۶]، ۱۹۹۱). عزت نفس كودك و تصويري كه كودك از خود دارد به ارتباط او با هسالان خود و بزرگسالان بستگي دارد. كودكي كه از مهارت هاي اجتماعي خوبي برخوردار است درايجاد يك رابطه ي رضايت بخش موفق است و مي تواند از طرف ديگران بازخورد مناسبي دريافت كند.

در اين پژوهش رابطه بين فرزند پروري، جرأت ورزي، سبك دلبستگي با رفتارهاي پرخطر در مددجويان پسر مورد بررسي قرار مي گيرد.

اهداف  کلی تحقیق

هدف اصلی

تعيين رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري با رفتارهاي پرخطر در مددجويان پسر

اهداف فرعی

  1. تعيين رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با رفتارهاي پرخطر در مددجويان
  2. پيش بيني رفتارهاي پرخطر مددجويان با سبك هاي فرزندپروري

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

اگرچه بزرگسالان هم رفتارهاي پرخطر را تجربه مي كنند اما نوجوانان بيشتر آنان را انجام مي دهند به طوري كه انجام اين رفتارها از ابتداي نوجواني تا ميانه آن افزايش مي يابد و در اواخر نوجواني شديداً افت مي كند(گنز و همكاران، ۱۹۹۰). صدمات و خسارت هاي جبران ناپذير رفتارهاي پرخطر نوجوانان و بالا بودن هزينه هاي زماني ومالي اقدامات تغيير رفتار در سطح فردي و اجتماعي، پيشگيري را بهترين رويكرد براي كاهش رفتارهاي پرخطر و تهديد كننده در سطح جامعه معرفي مي نمايند (سليماني، جزايري و محمدخاني،‌۱۳۸۴).

نوجوانان بخشی از سرمایه های انسانی آینده یک جامعه اند و کمتر از چند سال دیگر باید نقش های مختلف اجتماعی را عهده دار باشند و جایگزین نسل میانسال و سالمند جامعه برای اداره جامعه باشند. آینده یک جامعه بیشتر از هر چیز دیگر به سلامت و توانمندی و مسئولیت پذیری نوجوانان امروز وابسته است. حال اگر این نوجوانان دچار آسیب های مختلف فردی و اجتماعی گردند، بخش های مختلف اجتماع با مشکل روبرو خواهد شد.بنابراین هر پژوهشی که بتواند در سالم سازی نوجوانان و پیشگیری از تهدیدهای جوانان موثر باشد از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

این پژوهش با بررسی تعدادی از متغیرهای احتمالی مرتبط با رفتارهای پرخطر، زمینه پیشگیری از رفتارهای پر خطر نوجوانان را فراهم می سازد و صرفه جویی در هزینه های هنگفت اصلاح و تادیب این گروه را بدنبال خواهد داشت. نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده خانواده ها و کلیه نهادهای تربیتی مربوط به جوانان از قبیل آموزش و پرورش، آموزش عالی، کانون اصلاح و تربیت و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی قرار گیرد.اهمیت نوجوانان و سلامت آنان و کمبود پژوهش های صورت گرفته در این زمینه ضرورت انجام این تحقیق را نشان می دهد.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*