برگزاری جلسه فصلی ستاداقامه نمازوامربه معروف ونهی ازمنکر در زندان همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان ، جلسه فصلی ستاداقامه نمازوامربه معروف ونهی ازمنکرزندان همدان باهدف بررسی راهکارها وموانع توسعه وترویج نمازواشاعه امربه معروف ونهی ازمنکردرزندان باحضوراعضاء در زندان همدان برگزار شد .

درابتدای جلسه  علی عزیزی  مدیرزندان همدان بابیان اهمیت نمازونقش آن درپیشگیری ازفحشا ومنکربراساس آیات وروایات برتوسعه فراگیرآن درزندان تاکید کرد.

وی  امربه معروف نهی ازمنکر راوظیفه همگانی عنوان و تاکید کرد: عدم اجابت این فریضه دینی درجامعه ازسوی مخاطب  نفی ودلیلی برادای این فریضه دینی نمی باشدوماموظف به انجام آن براساس آموزه های دینی وشرعی خودهستیم .

درادامه عزیزی، رئیس اداره فرهنگی به بیان گزارشی ازنحوه برگزاری وفعالیت های ستاداقامه نمازوامربه معروف ، دربخش کارکنان ،سربازان وظیفه ومددجویان پرداخت .

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*