نقش زنان در اشتغال و مدیریت سازمانها

نقش زنان در اشتغال و مدیریت سازمانها

تهیه و تنظیم :مهدی رحیم بخش

چکیده

یکی از مهمترین چالش های مدیریت منابع انسانی ،فشارهای اجتماعی برای افزایش حضور زنان در عرصه مدیریت است. باید پذیرفت که تغییرات بافت جمعیتی کشور از یکسو و حضور بیشتر زنان در دانشگاه ها از سوی دیگر چالشی مهم در سازمان ها به وجود خواهد آورد .

واحد های منابع انسانی باید به این چالش توجه ویژه داشته باشند.زیرا تغییر ترکیب نیروی کار ، رخدادی نیست که به سادگی بتوان آنرا نادیده گرفت.این مقاله به اشتغال زن و شناسایی چالشها و موانع ارتقای زنان در مشاغل مدیریتی می پردازد.بررسیها حاکی از این است که در سالهای اخیر تعداد زنان ارتقا یافته به مشاغل مدیریتی افزایش یافته است ولی آنان هنوز سهم اندکی از کل مشاغل مدیریتی برخوردارند و عواملی همچون محدودیت های خانوادگی ، تجربه کمتر، ویژگی های جنسیتی، اعتماد به نفس پائین و … در این امر دخیل می باشند.

برای رسیدن به تعادل،برابری و رفع تبعیضات و در نتیجه توسعه بهتر و کاملتر جامعه،نیاز به آن است که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم گیری در سطوح مختلف جامعه شرکت نمایند.خوشبختانه در بسیاری از کشورها این تلاشها ،موفقیت های چشمگیری را در پی داشته است. از آن جمله میتوان به کشورهایی همچون نروژ،دانمارک و فنلاند اشاره نمود که بیش از ۴۰درصد مناصب تصمیم گیری در اختیار زنان است. متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان سوم این مساله چندان شایان توجه نیست و تنها تعداد محدودی از زنان در پست های مدیریتی و مهم تصمیم گیری کشور قرار دارند. در ایران علیرغم آن که قانون اساسی کشور راه را برا تصدی اکثر مناصب تصمیم گیری برای زنان باز گذاشته باشد با این وجود تنها ۸/۲ درصد مشاغله مدیریتی در کشور به زنان اختصاص یافته است.

گفتنی است که حدود ۱۰ درصد کارکنان زن مورد مطالعه نیز مدیریت را مردانه تلقی می کنند و حدود ۱۸ درصد بر این باورند که زنان جامعه اعتماد و ریشه لازم جهت تصدی پست های بالای سازمان را ندارند.

 

 

مقدمه

اگر بخواهیم در مورد چالش های منابع انسانی در ایران سخن بگوییم،حرفهای زیادی برای گفتن وجود دارد. طبق آمار غیررسمی،که قطعا آمار رسمی نیز موید است تعداد زنان تحصل کرده و سپس جویای کار ، به آرامی در حال افزایش است. یکی از استادان مشهور مدیریت نقل میکرد که حضور زنان در دوره های فوق لیسانس و دکتری در اندازه ی کنونی بی سابقه است.

تاریخ شاهد نقش بسیار عظیم و غیر قابل انکار زنان در حوادث گوناگون است.امروزه که مباحث توسعه کشورهای  جهان مطرح میباشد ، نقش زنان دراین فرآیند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. برگزاری جلسات،سمینارها و کنگره های متعدد در خصوص جایگاه زنان و نقش آنان در توسعه حکایت از این موضوع حیاتی دارد.

باید توجه داشت که اهمییت دادن به شایسته سالاری در مدیریت کشور و استفاده مساوی از پتانسیل زنان و مردان ، دقت پشتکاری و توانایی انجام چندکار بطور همزمان، حل و فصل مسائل با بهره گیری از شیوه های مدیریت زنان و مشورت جمعی همچنین قاطعیت بدون خشونت، همگی از جمله ویژگیهای مدیریت بانوان میباشد.

متاسفانه میزان پیشرفت و توسعه در حوزه زنان به یک اندازه نبوده و این حضور در عرصه های مدیریت کشور کمرنگ تر بوده است که توجه به این مقوله ضروری است.

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*