آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای

(نوبت اول )

اداره کل زندانهای استان همدان در نظر دارد خدمات تعمیر ونگهداری تاسیسات مکانیکی وبرقی زندان مرکزی همدان ،اردوگاه کاردرمانی ،کانون اصلاح وتربیت ، زندان جدید ملایر ،  بازداشتگاه موقت وامورخدمات ساختمان اداره کل را برای مدت یکسال شمسی از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ الی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از شرکت های واجد شرایط که دارای سوابق مرتبط در این زمینه وصلاحیت لازم از مراجع رسمی کشور (اداره کار وامور اجتماعی )می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه تاساعت ۱۰صبح روز سه شنبه مورخ ۱۷/۱۲/۹۵  به آدرس ذیل مراجعه نمایند.ف ۲۵/۱۱

محل دریافت اسناد : ابتدای خیابان دیباج ،اداره کل زندانهای استان همدان – دفتر فنی ومهندسی

آخرین مهلت تحویل اسناد : پایان وقت اداری مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ به دبیرخانه اداره کل تحویل و زمان بازگشایی ۲۲/۱۲/۹۵ می باشد .

مبلغ برآورد اولیه : ۳/۹۳۷/۶۳۰/۹۶۴ ریال ( سه میلیارد و نهصدو سی وهفت میلیون و ششصد و سی هزار و نهصد و شصت وچهار ریال ) .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب جاری شماره ۲۱۷۱۳۱۵۶۱۰۰۰۷  تمرکز وجوه سپرده جاری اداره کل زندانهای استان همدان

لازم به ذکر است اطلاعات فوق در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  و سایت اداره کل زندانهای استان همدان به آدرس www.hamedanprisons.ir  ثبت شده است .

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۸۲۶۰۱۸۲ دفتر فنی ومهندسی اداره کل تماس حاصل فرمایید .

روابط عمومی اداره کل زندانهای استان همدان

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*