آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای

آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای

(نوبت اول ۹۴/۱۲/۲

نوبت دوم ۹۴/۱۲/۸

اداره کل زندانهای استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات تعمیر ونگهداری تاسیسات مکانیکی وبرقی زندان مرکزی همدان ،اردوگاه کاردرمانی ،کانون اصلاح وتربیت ، بازداشتگاه موقت وامورخدمات ساختمان اداره کل را برای مدت یکسال شمسی از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱الی ۱۳۹۵/۱۲/۲۹از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا از شرکت های واجد شرایط که دارای سوابق مرتبط در این زمینه وصلاحیت لازم از مراجع رسمی کشور (اداره کار وامور اجتماعی )می باشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه تاساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ به آدرس ذیل مراجعه نمایند .

محل دریافت اسناد : ابتدای خیابان دیباج ،اداره کل زندانهای استان همدان –دفتر فنی ومهندسی

آخرین مهلت تحویل اسناد : پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴به دبیرخانه اداره کل تحویل و زمان بازگشایی ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ می باشد .

مبلغ برآورد اولیه : ۳/۸۳۸/۸۸۵/۵۵۴ریال ( سه میلیاردو هشتصدو سی وهشت میلیون و هشتصدو هشتادو پنج هزارو پانصدو پنجاه وچهار ریال ) .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز به حساب جاری شماره ۲۱۷۱۳۱۵۶۱۰۰۰۷ تمرکز وجوه سپرده جاری اداره کل زندانهای استان همدان

لازم به ذکر است اطلاعات فوق در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir   ثبت شده است .

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۸۲۶۰۱۸۲ دفتر فنی ومهندسی اداره کل تماس حاصل فرمایید .

روابط عمومی اداره کل زندانهای استان همدان

monaghese

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*