تاثیر وجدان کاری در عملکرد کارکنان

جواد نعمتی
اداره کل زندانهای استان همدان

مقدمه مشاهدات روزمره ما از خودمان بيانگر اين واقعيت است كه متأسفانه ما به‌طوركلى آنچنان كه بايد وشايد و يا حداقل به حدى كه جامعه ما نياز دارد، مفيد كار نمي‌كنيم. همه مي‌دانيم كه ما از جهات متعددى در مقايسه با كشورهاى پيشرفته دنيا در وضعيت خوبى قرار نداريم وبه همين دليل بايد حتى بيشتر از آنها كار كنيم با وجود اين ميزان تلاش و فعاليت ما به حدى نيست كه حتى در آينده نزديك ما را در چنين مقايسه‌اى راضى و سر بلند كند، پس چه بايد كرد ؟ چطور مي‌توانيم كار بيشتر و بهترى را انجام دهيم ؟ چگونه مي‌توانيم وجدان كارى داشته باشيم ؟ در دنیای متحول و رقابتی امروز، سازمان ها بخش عظیمی از انرژی خود را صرف توجه به کارکنانی می کنند که عملکرد آن ها، عامل اصلی موفقیت سازمانهاست. عوامل مختلفی بر عملکرد وظیفه ای کارکنان اثرگذارند،ازجمله تعهد کاری ، وجدان کاری  واحساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری می باشد. وجدان کاری نوعی تمایل عاطفی مثبت نسبت به رعایت حقوق دیگران در قالب قواعد اخلاقی پذیرفته شده در کار است.دست‌یابی به این موضوع در کارکنان،ارزش افزوده‌ای است که‌ سازمان را تعالی می‌بخشد و منابع انسانی را در روال معقول و هدفمند به پیش می‌برد. وجدان کاری درسازمان نشانه‌های فراوانی دارد که شناخت و تبیین آن برای کارکنان موجب‌ شکل‌گیری ساحت‌شناختی کارکنان است.برخی از این نشانه‌ها عبارت‌اند:اصل انجام گرفتن‌ کار،مفید بودن کار،سرعت عمل در کار،محکم‌کاری،و گشاده‌رویی در کار.تقویت این نمودها توسط مدیران،موجب تقویت این مقوله در سازمان می‌گردد. با چنین تعریفی این مقاله تلاش می کند جوانب مختلف مفهومی و عملی  اهمیت وجدان کاری در کارکنان را بررسی کند. واژگان کلیدی:  تعهد، وجدان کاری ، انگیزه ،منابع انسانی،علاقه به کار ▪ تعریف وجدان کاری وجدان کاری عبارت است از احساس تعهد درونی به منظور رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته است. به بیان دیگر منظور از وجدان کاری، رضایت قلبی، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفه هایی است که قرار است انسان آنها را انجام دهد، به گونه ای که اگر بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او نظاره گر نباشد، باز هم در انجام وظیفه قصوری روا نخواهد داشت. چگونه می توان کم کاری، عدم احساس مسئولیت، حضور نیافتن در محل کار، عدم پاسخگویی و راهنمایی صحیح مراجعان، مراقبت نکردن صحیح از اموال، بی توجهی به کیفیت کار و گرایش به آسان طلبی را به رضایت شغلی و انجام کار با کیفیت بالا و مطلوب و حضور موثر در محل کار تبدیل کرد؟ حتی به این موضوع نیز باید توجه شود که چگونه می توان برای ایجاد یک سیستم مطلوب یک معنی مشترک را در میان همکاران به وجود آورد؟ نیروی انسانی ما به تقویت وجدان کاری و تغییر در فرهنگ کار، نیازمند است چرا که نیروی انسانی متعهد، سازمان را در دستیابی به اهداف خود یاری می دهد. وجدان كاري عاملي است که باعث ايجاد نظم در کار و حس انجام وظيفه در افراد مي شود. توجه به مفهوم وجدان كاري در سازمانها، توجه به اخلاق و روابط انساني است؛ زيرا اخلاق، تعهد ايجاد مي كند و باعث مي شود، افراد نسبت به وظايف و رفتار شغلي خود به بهترين شکل و بدون وجود عامل کنترل خارجي حساس باشند. در این بخش اهم عواملی که در تقویت و اعمال حاکمیت وجدان کاری مؤثرند تجزیه و تحلیل می شوند. اما چه عواملي در سازمان بر وجدان كاري موثرند ؟ ۱-توجه به ویژگی‌های فردی   ویژگی‌های انسانی فرد در سازمان‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل در تقویت وجدان کاری است. اهمیت ویژگی‌های فردی از آن‌جا ناشی می‌شود که بسیاری از این ویژگی‌ها نقش فزاینده یا کاهنده در تعهد فرد دارند.

کلمات کلیدی


تعهد، وجدان کاری ، انگیزه ،منابع انسانی،علاقه به کار

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*