منشور اخلاق کارکنان سازمان زندان ها

بسمه تعالي

و من احياها فكانما احيا الناس جميعا

منشور اخلاقي كاركنان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

« قال رسول الله صلي الله عليه و آله »

مردم عيال خداوند و تحت مديريت او مي­باشند و محبوبترين افراد نزد خداوند كساني هستند كه وجودشان براي جامعه مفيد و براي عيال­الله مسرت و شادماني ايجاد مي­كند.

ما كاركنان سنگر اصلاح و تربيت بر اين باوريم:

 • در محضر خداوند متعال و در برابر آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه و شهداي انقلاب اسلامي بايستی خدمت صادقانه را پيشه خويش سازيم، چرا كه باريتعالي در همه حال ناظر بر اعمال ماست.
 • گفتار و كردار انساني و اسلامي با زندانيان و خانواده آنان داشته و جلب رضايت مراجعين را سبب خشنودي خدا 
  و اوليا گرامش بدانيم.
 • حقوق فردي زندانيان را محترم شمرده و احقاق حقوق حقه آنان را مدنظر قرار دهيم.
 • با عنايت به منزلت و كرامت مقام انسانها ، از هر گونه تحقير، توهين و آزار زندانيان جلوگيري نموده و بهبود شخصيت آنان را سرلوحه عمل خويش قرار دهيم.
 • خدمات كاركنان سازمان زندانها براساس آيه «و من احياها فكانما احيا الناس جميعا» خواهد بود كه بايستی با نيت خالص و جهت تقرب به ذات اقدس الهي و اعتقاد راسخ به ارزشهاي اسلامي و برگرفته از آيات قرآن مجيد، نهج البلاغه و روايات 
  و رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و مسئولان قوه قضائيه و سازمان متبوع به طور مستمر 
  مدنظر باشد.
 • جهت توزيع عادلانه خدمت به تمامي ارباب رجوع با نگرش عدم تبعيض و نگاه مضاعف در جهت رفع آلام افراد ضعيف و ناتوان شامل زندانيان، خانواده زندانيان، كاركنان و ارباب رجوع برابر قانون و مقررات اهتمام نمائيم.
 • در برابر زندانيان، خانواده زندانيان، كاركنان و ارباب رجوع روحيه تواضع داشته و براي شنيدن انتقادات آنان سعه صدر لازم را در خود ايجاد نمائيم.
 • توجه و احترام به كرامت انساني زندانيان جهت بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه  و خانواده زندانيان جهت حفظ كانون خانواده و جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي به خانواده و فرزندان آنان و توجه ويژه به كاركنان به منظور تحمل شدائد ناشي از شغل سخت و زيان آور زندانباني و تكريم ارباب رجوع بطور عام.
 • فراهم آوردن زمينه وفاق، همدلي، تعاون، رازداري، اعتماد سازي و ايجاد محيطي كه از هرگونه تنش بدور باشد و به معناي عام ايجاد محيط مناسب و رعايت بهداشت رواني.
 • توجه و رسيدگي به درخواست قانوني مراجعين و كوتاه نمودن فرآيند پاسخگويي به آنان با توجه به مقررات قانوني 
  با رعايت سه اصل سرعت، دقت و نظم.
 • دارا بودن حسن برخورد و روحيه صبر و شكيبائي در تعاملات با زندانيان، خانواده زندانيان، كاركنان و ارباب رجوع.
 • انجام فعاليت­ها بر اساس مقررات و بطور شفاف و نيز مبتني بر انتخاب مناسب­ترين روش و پرهيز از آنچه به عنوان سليقه شخصي و راهكارهاي پيچيده و مهم توسط كاركنان در مواجهه با ارباب رجوع ممكن است صورت گيرد.
 • شناخت صحيح از مقررات و اهداف سازماني و تطبيق نگرش هاي فردي با آن.
 • استفاده مناسب و درست از امكانات، مقررات و اختياراتي كه بر مبناي قانون تدوين شده است جهت ارائه خدمت بهتر 
  به ارباب رجوع.
 • توجه و رعايت شرح وظايف سازماني در همه امور مربوط و اداي تكليف در قبال وظايف محوله.
 • حضور بموقع در محل كار و پرهيز جدي از تأخير در ورود و تعجيل در خروج و استفاده بهينه از اوقات اداري.
 • عدم تبعيض در روابط اداري و نيز در اجراي مقررات نسبت به ارباب رجوع و كاركنان.
 • عدم تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و پيشگيري از ايراد خسارت به اموال دولتي.
 • عدم افشاي اسناد و اسرار محرمانه.
 • عدم ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري جهت ارائه به ارباب رجوع و غيره.
 • عدم استعمال دخانيات و عمل و رفتاري كه در نزد ارباب رجوع به عنوان يك كار ضد ارزشي توسط كاركنان دولت 
  مطرح مي باشد.
 • عدم سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري و شغلي.
 • حفظ انضباط ظاهري و نيز رعايت آداب اسلامي در همه امور.
 • حضور فعال در مراسم عبادي و تجمعات ديني و ملي مربوط به مناسبت­هاي انقلاب.
 • عدم بيان وضع بد معيشتي و مشكلات شخصي، نزد ارباب رجوع بمنظور پرهيز از تداعي كمك در مقابل كار.
 • هنگام مراجعه ارباب رجوع با همكاران خود از رفتارهاي دور از شأن و سبك و نيز از بكار بردن ادبيات زشت پرهيز كرده 
  و با مراجعين برخورد منطقي و مؤدبانه داشته باشيم.
 • به خواسته مراجعان بدقت گوش داده و در پاسخگوئي و ارائه خدمت منطقي نهايت تلاش را داشته باشيم.
 • راهنمايي و توجه كامل به مراجعين بي­سواد يا كم­سواد و خصوصا” مراجعين شهرستاني.
 • عدم انجام كارهاي غير اداري، عدم برقراري تماسهاي تلفني شخصي و عدم ملاقات غير ضرور، هنگام پاسخگويي به ارباب رجوع.
 • برقراري ارتباط با مراجعين و خانواده مددجويان بايد در چارچوب شرح وظايف باشد و كاركنان حق ندارند در خارج از محيط اداري با مراجعه كنندگان ارتباط برقرار نمايند.
 • از پيشنهادات وانتقادات زندانيان، خانواده آنان و کلیه مراجعین محترم در جهت بهبود وضعيت محيط استقبال نمائيم.

روابط عمومی اداره کل زندانهای استان همدان

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*